แจกฟรี !! ปกสวยงาม (แก้ไขเองได้) มีทั้ง ไฟล์ PSD และ PPT แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Powerpoint

 แจกฟรี !! ปกสวยงาม (แก้ไขเองได้)  มีทั้ง ไฟล์ PSD และ PPT 

แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Powerpointดาวน์โหลด (Download)
ใหม่กว่า เก่ากว่า